Základní údaje o všech státech Jižní a Severní Ameriky
Amerika - obecné
Státy Ameriky
Zemědělství
Převládající formy
Tropické
- Primitivní Tzv. "lacadonský způsob hospodaření", pojmenovaný podle indiánského kmene Lacadonů, slouží pouze pro obživu vlastní rodiny nebo menší prodej získaných produktů na místním trhu. Vyskytuje se především v oblasti Amazonské pánve, kde jsou hustě zalesněné plochy káceny a vypalovány za účelem zisku nové půdy. Kámenem úrazu však je, že takto získaná půda dokáže uspokojit potřebu uměle vysázenych plodin jen po dobu dvou až tří let a po uplynutí této zůstává ležet ladem několik desítek let, dokud na ní nevyraší sekundární les.
V Severní Americe už se od této formy zemědělství upouští.
- Plantážnictví Specializuje se na jednu plodinu určenou pro export. Příkladem jsou brazilské kávové plantáže ("fazendas"). Důsledkem častých neúrod, rozšiřující se nemoci kávovníku a také vládních dotací na pěstování jinych plodin, se dnes v Brazílii pěstuje pouze 1/4 celosvětové produkce kávy namísto 1/2, jak tomu bylo před 40 lety. Podobně je tomu i s tradiční produkcí bavlny na jihovýchodě Spojenych států.
Mírné šířky
- Obilnářství Zvýšení celosvětovych cen obilí, vzrůst poptávky v industrializované Evropě a nově vybudovaná transamerická železnice vedly kolonizátory k zorání prérií, na nichž začali následně pěstovat obilniny ve velkém. Kanada s USA se postupně staly světovymi obilnicemi.
- Chov dobytka Vyskytuje se především v nížině při zálivu La Plata na území států Argentina, Uruguay a Brazílie. Ve východní části s více srážkami se pěstuje kukuřice a pšenice. Chová se zde dobytek. Směrem na západ srážek ubývá a stále více se zde objevují pícniny. V oblastech se srážkami pod 500 mm (např. v Patagonii), se chovají ovce.
Příměstské
Jde o velice intenzivní zemědělství až zahradnictví v okolí velkých měst. Pěstuje se zde především ovoce, zelenina a květiny. Rozšířený je chov prasat a drůbeže. Vyžaduje nákladné vstupy, ale následně obvykle dává vysoké zisky. Vyhodou je levná doprava a blízkost velkych trhů. Tato forma zemědělství je typická pro Kalifornii, vychodní pobřeží USA (např. New York) i pro jiná americká velkoměsta.

Důležitým zdrojem potravy je také rybolov. Nejrozvinutější je v oblastech výstupu chladných hlubinných proudů z hlubokooceánských příkopů, kde se díky dostatku planktonu prohánějí velká hejna ryb (např. šelf při pobřeží Peru). Podobně je tomu v mělčinách, kde se mísí teplý oceánský proud se studeným (např. v okolí Newfoundlandu).

Podpořte nás
© 2004 - 2005 Zemepis.kvalitne.cz ( 16. 4. 2024 - 00:45:10 )   »       Romantické básničky   |   Básničky   |   Básničky pro dobrou pohodu